A Leadership Live – مدرسه تابستانی سوئیس
[rev_slider a-leader-for-tomorrows-world]

 

 

! A Leadership Live

 

 

این برنامه برای افرادی که علاقمند هستند تا به فردی پیشرو و فعال در دنیای آینده مبدل گردند طراحی شده است.

همچنین، برای افرادی که علاقمندند که نحوه برقراری تعامل و ارتباطی صحیح با دنیای پیرامون خود را بیاموزند، مناسب می‌باشد.

لازم به ذکر است که شرکت‌کنندگان در این برنامه باید حداقل ۱۴ سال سن داشته باشند.

همچنین این برنامه از ابتدای هفته دوم (یعنی تاریخ 1398/04/09) شروع شده و تا انتهای هفته هفتم (یعنی تاریخ 1398/05/19) ادامه خواهد داشت.

این برنامه تنها به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

دوشنبه : شما و دیگران

آیا شما یک رهبر و پیشرو هستید؟ چطور می‌توان به یک رهبر تبدیل شد؟

در این روز، دانش‌آموزان موضعات بسیار کاربردی در این خصوص می‌آموزند.

سه‌شنبه : آموزش مهارت‌های ارتباطی

هر مدیر موفقی کاملا با هنر برقراری ارتباط آشنا بوده و بر اصول این موضوع مسلط است.

در این دوره کوتاه، دانش‌آموزان این فرصت را می‌یابند که با ابزارهای اصلی مورد نیاز برای برقراری ارتباط موثر و خوب آشنا شوند.

در این روز شرکت‌کنندگان اطلاعات بسیار مفید و کاربردی در خصوص مهارت‌های ارتباطی و نقش آنها در زندگی روزمره بدست خواهند آورد.

چهارشنبه : انگیزش و اهداف مشترک

در طی این دوره، به دانش‌آموزان آموخته خواهد شد که چطور نگرشی مثبت در زندگی داشته باشند.

و اهداف کلیدی برای رشد و ارتقاء خود تعریف نمایند.

پنج‌شنبه : آشنایی با اصول کار گروهی

در این فعالیت جالب، دانش‌آموزان به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند. سپس، در قالب یک بازی، پروژه‌های چالش برانگیزی برای هر گروه تعریف می‌گردد.

دانش‌آموزان در یک زمان مشخص، باید با همفکری و همکاری با یکدیگر، این پروژه را به انجام برسانند و نتیجه را در کلاس ارائه نمایند.

جمعه : Scape Room

در این روز شرکت‌کنندگان با تکنیک‌ها و مهارت‌های حل مسائل و مشکلات آشنا می‌شوند. بدین ترتیب که شرکت‌کنندگان در اتاق‌هایی قرار می‌گیرند و درب خروجی به روی آنها بسته می‌شود.

این افراد باید با ابزارها و وسایل موجود در اتاق مجموعه‌ای از معماها و مسائل را در زمان از قبل مشخص شده‌ای، حل نمایند تا بتوانند از این اتاق خارج شوند.

 

! A Leadership Live

 

این برنامه برای افرادی که علاقمند هستند تا به فردی پیشرو و فعال در دنیای آینده مبدل گردند طراحی شده است.

همچنین، برای افرادی که علاقمندند که نحوه برقراری تعامل و ارتباطی صحیح با دنیای پیرامون خود را بیاموزند، مناسب می‌باشد.

لازم به ذکر است که شرکت‌کنندگان در این برنامه باید حداقل ۱۴ سال سن داشته باشند.

همچنین این برنامه از ابتدای هفته دوم (یعنی تاریخ 1398/04/09) شروع شده و تا انتهای هفته هفتم (یعنی تاریخ 1398/05/19) ادامه خواهد داشت.

این برنامه تنها به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.

دوشنبه : شما و دیگران

آیا شما یک رهبر و پیشرو هستید؟ چطور می‌توان به یک رهبر تبدیل شد؟

در این روز، دانش‌آموزان موضعات بسیار کاربردی در این خصوص می‌آموزند.

سه‌شنبه : آموزش مهارت‌های ارتباطی

هر مدیر موفقی کاملا با هنر برقراری ارتباط آشنا بوده و بر اصول این موضوع مسلط است.

در این دوره کوتاه، دانش‌آموزان این فرصت را می‌یابند که با ابزارهای اصلی مورد نیاز برای برقراری ارتباط موثر و خوب آشنا شوند.

در این روز شرکت‌کنندگان اطلاعات بسیار مفید و کاربردی در خصوص مهارت‌های ارتباطی و نقش آنها در زندگی روزمره بدست خواهند آورد.

چهارشنبه : انگیزش و اهداف مشترک

در طی این دوره، به دانش‌آموزان آموخته خواهد شد که چطور نگرشی مثبت در زندگی داشته باشند.

و اهداف کلیدی برای رشد و ارتقاء خود تعریف نمایند.

پنج‌شنبه : آشنایی با اصول کار گروهی

در این فعالیت جالب، دانش‌آموزان به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند. سپس، در قالب یک بازی، پروژه‌های چالش برانگیزی برای هر گروه تعریف می‌گردد.

دانش‌آموزان در یک زمان مشخص، باید با همفکری و همکاری با یکدیگر، این پروژه را به انجام برسانند و نتیجه را در کلاس ارائه نمایند.

جمعه : Scape Room

در این روز شرکت‌کنندگان با تکنیک‌ها و مهارت‌های حل مسائل و مشکلات آشنا می‌شوند. بدین ترتیب که شرکت‌کنندگان در اتاق‌هایی قرار می‌گیرند و درب خروجی به روی آنها بسته می‌شود.

این افراد باید با ابزارها و وسایل موجود در اتاق مجموعه‌ای از معماها و مسائل را در زمان از قبل مشخص شده‌ای، حل نمایند تا بتوانند از این اتاق خارج شوند.

ویدئو

 


 

گالری تصاویر