مؤسسه آذین سپهر سامان - مدرسه تابستانی سوئیس

تابستانی فراموش نشدنی در سوئیس


ترکیب موزون و هماهنگ برنامه های آموزشی در کنار


فعالیت های گردشی ، تفریحی و ورزشی متنوع و جذاب


موسسه آذین سپهر سامان

35
کشور

تنوع ملیت شرکت کنندگان

 

37
سال

سابقه خدمات

 

فعالیت ها


7 برنامه متنوع


تفریحی، گردشی و ورزشی

آموزش زبان


امکان انتخاب یکی از زبان های


انگلیسی، آلمانی، فرانسوی

تاریخ و هزینه ها


تنوع در انتخاب تعداد هفته های


حضور در کمپ تابستانی

محل اقامت


محل اسکان، برنامه غذایی


و امکانات مدرسه SLC