مدرسه تابستانی سوئیس – مؤسسه آذین سپهر سامان
[rev_slider architect2]

 

| تابستانی فراموش نشدنی در سوئیس |

ترکیب موزون و هماهنگ برنامه های آموزشی در کنار

فعالیت های گردشی ، تفریحی و ورزشی متنوع و جذاب

37 سال

سابقه خدمات

35 کشور

تنوع ملیت شرکت کنندگان

تابستانی فراموش نشدنی در سوئیس

ترکیب موزون و هماهنگ برنامه های آموزشی در کنار

فعالیت های گردشی ، تفریحی و ورزشی متنوع و جذاب


37 سال سابقه خدمات

35 کشور تنوع ملیت شرکت کنندگان


 

 
 

8 برنامه متنوع


تفریحی، گردشی و ورزشی


امکان انتخاب یکی از زبان های


انگلیسی، آلمانی، فرانسوی


تنوع در انتخاب تعداد هفته های


حضور در کمپ تابستانی


محل اسکان، برنامه غذایی


و امکانات مدرسه SLC