کمپ یادگیری زبان فرانسوی – مدرسه تابستانی سوئیس
 
 

دوره زبان فرانسوی در سوئیس

 

 

زبان فرانسوی به عنوان یکی از پنج زبان تأثیرگذار در دنیای امروز شناخته شده است.

این زبان بخصوص در مرکز اروپا از اهمیت ویژه ای برخودار است.

جایی که زبان فرانسوی یک زبان پرکاربرد در موضوعات تجاری و گردشگری است.

در تور تابستانی زبان SLC، برنامه یادگیری زبان فرانسوی در تمامی سطوح ارائه می‌شود.

در سال ۲۰۱۳، این مرکز یک متدولوژی آموزشی برای یادگیری زبان فرانسوی طراحی نموده است.

در این متد آموزشی، شرکت‌کنندگان از طریق یک فرآیند ساده و تعاملی سطح زبان خود را ارتقا می‌دهند.

در زمان ورود به کمپ تابستانی سوئیس، یک آزمون زبان تعیین سطح از شرکت‌کنندگان گرفته می‌شود و بدین ترتیب سطح زبان فرانسوی آنها مشخص می‌شود.

در انتهای حضور آنها در مدرسه نیز شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در دوره را دریافت خواهند نمود که سطح زبان و مدت حضور آنها در این مدرسه تابستانی نشان می‌دهد.

شرکت‌کنندگانی که برای بیش از یک هفته در مدرسه تابستانی SLC حضور دارند، فرصت یادگیری زبان دوم را نیز خواهند داشت.

به عبارت دیگر می‌توانند برای هفته‌های بعد، زبان انگلیسی یا آلمانی را انتخاب نمایند.

مسئولین کمپ تابستانی SLC می‌خواهند که این کمپ تابستانی در سوئیس، یک تجربه فراموش نشدنی برای شرکت‌کنندگان شود.

بدین دلیل است که کلاس‌های صبح‌گاهی (چهار جلسه ۴۵ دقیقه‌ای در هر روز)، با فعالیت‌های مفرح عصرگاهی ترکیب شده‌اند.

تور تابستانی زبان فرانسوی کمپ SLC از تاریخ ۲3 جون تا ۱7 آگوست ۲۰۱9 (معادل با 2 تیر تا ۲6 مرداد ۱۳۹8) دایر بوده که هر فرد می‌تواند از دو تا هشت هفته در آن شرکت کند.