کمپ یادگیری زبان انگلیسی – مدرسه تابستانی سوئیس
 
 

آموزش زبان انگلیسی در سوئیس

 

 

 

زبان انگلیسی یک زبان بین‌المللی، ابزاری ضروری در دنیای تجارت امروز و یک مهارت بسیار ضروری برای جهانگردان است.

برنامه آموزش زبان انگلیسی مدرسه آموزشی-تفریحی تابستانی SLC در بخش فرانسوی زبان کشور سوئیس، فرآیند یادگیری دانش‌آموزان در طی سال تحصیلی آنها را تکمیل می‌کند.

شرکت‌کنندگان در برنامه تور تابستانی SLC از یک برنامه بسیار خوب یادگیری زبان بهره خواهند برد.

بعلاوه، به دانش‌آموزان کمک خواهد شد که مهارت‌های زبان انگلیسی خود را ارتقا دهند و آموخته‌های خود را بیازمایند.

دانش‌آموزان فرصت حضور در یک محیط بین‌المللی خواهند یافت و دانش‌آموزان می‌توانند دوستانی از سراسر دنیا پیدا کنند.

تمام معلمین و مربیان مدرسه تابستانی SLC می‌توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند.

به منظور کمک به شما و ارتقا سطح مهارت مکالمه، کلاس‌های مدرسه تابستانی SLC برای افراد با سطوح مختلف زبان ترتیب داده شده‌اند.

در زمان ورود به مدرسه، یک آزمون زبان تعیین سطح برای آموزش زبان در سوئیس از شرکت‌کنندگان گرفته می‌شود.

و بدین ترتیب سطح زبان انگلیسی آنها مشخص می‌شود.

در انتهای دوره نیز شرکت‌کنندگان گواهی حضور در دوره را دریافت خواهند نمود که سطح زبان هر فرد و مدت حضور وی را نشان می‌دهد.

شرکت‌کنندگانی که برای بیش از یک هفته در مدرسه تابستانی SLC حضور دارند، فرصت یادگیری زبان دوم را نیز خواهند داشت.

به عبارت دیگر می‌توانند برای هفته‌های بعد، زبان فرانسوی یا آلمانی را انتخاب نمایند.

مسئولین SLC می‌خواهند که این کمپ تابستانی در سوئیس، تجربه‌ای فراموش نشدنی برای شرکت‌کنندگان باشد.

بدین دلیل است که کلاس‌های صبحگاهی (چهار جلسه ۴۵ دقیقه‌ای در هر روز)، با فعالیت‌های مفرح عصرگاهی ترکیب شده‌اند.

تور تابستانی زبان انگلیسی کمپ SLC از تاریخ ۲3 جون تا ۱7 آگوست ۲۰۱9 (معادل با 2 تیر تا ۲6 مرداد ۱۳۹8) دایر بوده که هر فرد می‌تواند از دو تا هشت هفته در آن شرکت کند.