فعالیت ها – مدرسه تابستانی سوئیس
[rev_slider A]

 

 

توضیحات :

در مدرسه آموزشی - تفریحی تابستانی SLC ، هفت برنامه متنوع گردشی ، تفریحی و ورزشی طراحی شده است. دانش آموزان ، برای هر هفته حضور خود در این کمپ تابستانی ، یکی از برنامه های زیر را می توانند انتخاب نمایند.

 

توضیحات :

در مدرسه آموزشی - تفریحی تابستانی SLC ، هفت برنامه متنوع گردشی ، تفریحی و ورزشی طراحی شده است. دانش آموزان ، برای هر هفته حضور خود در این کمپ تابستانی ، یکی از برنامه های زیر را می توانند انتخاب نمایند.