جدول برنامه‌های هفتگی – مدرسه تابستانی سوئیس
 

دوره های آموزشی و تفریحی سوئیس

در جدولی که در پایین آمده می توانید برنامه های روزانه ی و هفتگی را ببینید.
و برنامه های مورد علاقه خود را در ایام اقامت در سوئیس انتخاب کنید.